Érsemjén

Kazinczy Ferenc, Fráter Lóránd és Csiha Kálmán Emlékmúzeum

NYITVATARTÁS:

előzetes egyeztetés alapján

JEGYÁRAK:

Nincs adat.

ELÉRHETŐSÉG:

(004) 0753-023-855
primaria@simian.ro

NYITVATARTÁS:

előzetes egyeztetés alapján

JEGYÁRAK:

Nincs adat.

ELÉRHETŐSÉG:

(004) 0753-023-855
primaria.simian@cjbihor.ro

A MÚZEUMRÓL RÖVIDEN

A Kazinczy Ferenc emlékszobát 1991-ben hozták létre a falu központjában található, volt református fiúiskola épületében. A kiállítás 1994-ben Fráter Lóránd emlékszobával bővült. Mindkét kiállítás létrehozásában komoly szerepet vállalt a helyi önkormányzat és Érsemjén értelmisége. 2005-ben a helyi önkormányzat új ingatlant vásárolt az emlékszobák számára. Az új székhelyre költözött intézmény kiállításai 2008-ban tovább bővültek, így jött létre a Csiha Kálmán emlékszoba. Az érsemjéni önkormányzat elérte, hogy az emlékház államilag elismert múzeummá váljon, 2009-ben megszerezte a működési engedélyt, fenntartója a helyi önkormányzat. A múzeum épülete egyike a falu legrégebbi házainak. Azt nem tudni, hogy mikor épült, ellenben az bizonyos, hogy a Bossányi család birtokában állott, amelyik családból Kazinczy édesanyja, Bossányi Zsuzsanna is származott.

Bár sok forrás Kazinczy szülőházaként emlegeti az épületet, ezt a nézetet nem fogadhatjuk el, hiszen a szülőházat 1931-ben lebontották. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy Kazinczy több ízben is, illetve huzamosabb ideig megszállt ebben az épületben feleségével, Sophie-val együtt.

A MÚZEUM KIÁLLÍTÁSAI

A múzeum az épület mind az öt termét használatba vette. A belépés az egykori pitvaron keresztül történik. A pitvarban a már nem létező Kazinczy szülőházról megmentett emléktáblát és az egykoron a szamosújvári huszárlaktanya faláról származó Fráter emléktáblát tekinthetjük meg. A pitvarból jobbra haladva jutunk a Kazinczy emlékszobába. Itt Kazinczy életével és munkásságával kapcsolatos dokumentumokat láthatunk. Megnézhetünk több Kazinczy portrét is, vagy az egykori szülőházáról készült felvételeket is. Nagyon érdekesek az 1931-es és az 1991-es emlékünnepek alkalmával készített felvételek.

A következő két terem a Fráter család történetét és Fráter Lóránd, a híres nótaszerző életét elevenítik fel. Láthatunk néhány korabeli dokumentumot, de igazi ritkaságokat is. Ezek közül megemlíthetjük a Fráter Lóránd hangját őrző gramofon lemezeket, az egyik nótájának a dallamát megörökítő kintorna tekercset, egy általa szerzett nóta eredeti kéziratát vagy feleségének imádságos könyvét.

A pitvarból balra nyílik a Csiha Kálmán emlékszoba. Ez a kiállítás végig vezet minket a híres református püspök életén, számos fényképpel illusztrálva életének fontos momentumait. Különösen értékesek a papi palástja, díszmagyarja, a Szentírás, melyre kezét téve letette a püspöki esküt és egyéb személyes tárgyai. A terem közepén álló asztalon látható az a Biblia, amelyből, a világot járva hirdette Isten igéjét.

KÉPGALÉRIA