Nagyvárad

Partiumi Református Múzeum

NYITVATARTÁS:

kizárólag előzetes egyeztetés alapján

JEGYÁRAK:

Nincs adat.

ELÉRHETŐSÉG:

(004) 0744-255-683

NYITVATARTÁS:

kizárólag előzetes egyeztetés alapján

JEGYÁRAK:

Nincs adat.

ELÉRHETŐSÉG:

(004) 0744-255-683

A MÚZEUMRÓL RÖVIDEN

A nagyváradi reformátusok történetében különös jelentőséggel bír Lorántffy Zsuzsanna (I. Rákóczi György felesége) alakja. Nagyvárad magyar lakossága számára Lorántffy Zsuzsanna talán legkiemelkedőbb érdeme a helyi református kollégium létrejöttéhez nyújtott anyagi és erkölcsi támogatás. Nem véletlen, hogy nevét több nagyváradi, református intézmény is őrzi és hogy emlékére szobrot emeltek. Ezek között az intézmények között találjuk a fejedelemné nevét viselő Református Egyházi Központot is. A Partiumi Református Múzeum a fent említett intézmény emeleti termében kapott otthont. Magát az intézményt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség közösen hozta létre.

Az épületet 1996-ban adták át, mint többfunkciós egyházi létesítményt. A múzeum a már említett évben, 1996-ban, az egyházkerület fennállásának 75. évfordulóján, a III. Magyar Református Világtalálkozó alkalmával került megalapításra. Fenntartója a a Királyhágómelléki Református Egyházkerület.

A MÚZEUM KIÁLLÍTÁSAI

A gyűjtemény a Királyhágómelléki Református Egyházkerület területéről származó egyházi relikviákat mutat be. Méreteiben legnagyobb kiállítási tárgya a szilágysomlyói református templom kazettás mennyezetéről készült fotómásolat, amelyiket a múzeum mennyezetére szereltek fel. Az eredeti kazettás mennyezett 1737-ben készült. A falak mentén több, egyházi műemlékeket és műkincseket ábrázoló, nagyított fotót is megszemlélhetünk. Szintén a falak mentén elhelyezett tárlók számos művészet- és kultúrtörténeti remekművet tárnak a látogatók elé, túlnyomó többségük a XV-XVI századokra keltezhető. A kiállított tárgyak között láthatunk vallásos tematikájú kiadványokat, úrasztali kancsókat, kannákat terítőket, pecsétnyomókat. 

A legérdekesebb tárgyak talán a XVII. században nyomtatott Váradi Biblia, illetve a Lorántffy Zsuzsanna által hímzett úrasztali terítő.

KÉPGALÉRIA